DE ZIT IS DE BASIS
VAN HET RIJDEN

DE ZIT IS DE BASIS
VAN HET RIJDEN

Oefentherapie Cesar

Dit is een behandelmethode gericht op behandeling en voorkoming van klachten veroorzaakt door een onjuist houdings- en bewegingspatroon.
De oorzaak van de klacht wordt op opgespoord door te kijken naar de samenhang tussen klacht, lichaamshouding en bewegingsgewoonten. Daarbij is het ontwikkelen, verbeteren en het zich eigen maken van een betere lichaamshouding essentieel om terugkerende klachten te kunnen voorkomen. Men leert zich bewust te worden van het eigen lichaam, de dagelijkse bewegingen en de manier waarop men beweegt.

Hoe zit je nu dit te lezen? Met gebogen bovenrug of met je rug tegen de leuning aan?

De houding in je dagelijks leven komt overeen met je houding op het paard.

Oefentherapie Cesar - Mensendieck
© Copyright - Barbara van den Broek